Skip to main content

Vi har lång erfarenhet av apputveckling

NOKMI är experter på apputveckling (skapa appar), både för Web, Android och iOS. Vi tar oss an alla sorters projekt, stora som små

Hur kan vi hjälpa dig?

Apputveckling, vad är det?

Apputveckling är den process där man skapar applikationer för olika plattformar som webben, Android, iOS eller Windows. Det är en mångfacetterad process som involverar konceptualisering, design, programmering, testning och implementering av applikationer.

När man står inför utmaningen att skapa en applikation, oavsett om det är för att automatisera processer, digitalisera arbetsflöden eller lösa specifika problem, behöver man en strukturerad och professionell metodik. Ibland kan perceptionen vara att applikationer måste vara storskaliga och tidskrävande projekt, men faktum är att de också kan vara enkla och snabbt utvecklade för att möta specifika behov.

Ett exempel på hur apputveckling kan lösa verkliga problem är att skapa en applikation för att generera offerter. Genom att integrera färdiga priser för olika komponenter, som materialkostnader för byggtjänster, kan man snabbt och effektivt skapa professionella offerter. Detta minskar risken för fel och ökar produktiviteten genom att eliminera manuella och tidskrävande uppgifter.

Vad kostar en app, pris för apputveckling?

Vad kostar en app?

Att fastställa kostnaden för att utveckla en app är den samma som ”Vad kostar en bil?” – det är en fråga som kräver en djupare förståelse av behoven och målen. Vi är här för att skapa ett skräddarsytt kostnadsförslag, men för att göra det behöver vi klargöra vad appen ska kunna åstadkomma.

Möjligen kan ni behöva en intern företagsapp som löser specifika utmaningar i er verksamhet. Omfattningen kanske endast innebär en satsning på en plattform som Web, Android eller iOS, utan behov av avancerade backend-system. I sådana fall behöver kostnaden inte vara överväldigande.

Däremot, om ni strävar efter en app som kommer att säljas till slutkunder och fungera på flera plattformar med ett backend-system, ställs det högre krav på design, omfattande testning och kvalitetssäkring. Slutanvändarna har ofta högre förväntningar än era interna anställda, särskilt om ni inte tillhör de större företagen.

En aspekt att beakta när ni väljer en apputvecklare är att undvika att bara fokusera på det lägsta priset. Kvaliteten på utvecklingen återspeglas ofta i priset. Till exempel kan en juniorutvecklare debitera mellan 500-750 kr/timme medan en seniorutvecklare kan ligga mellan 900-1500 kr/timme. Det är viktigt att komma ihåg att resultatet av apputvecklingen blir betydligt bättre med en seniorutvecklare, och processen blir vanligtvis snabbare. Detta resulterar i praktiken i en bättre och mer kostnadseffektiv lösning på lång sikt.

NOKMI har varit delaktiga i utveckling av ”APPTOPDF”

AppToPDF är en app som effektiviserar och digitaliserar manuellt pappersarbete. Användarna kan bland annat skapa digitala offerter och besiktningsprotokoll.

Hur går det till

Hur kan vi optimera din verksamhet?

Många kommer till oss med en klar bild av det specifika problem de står inför, och vi förstår att din tid är värdefull. Vår roll går dock utöver att enbart utveckla applikationer; vi strävar efter att vara din partner och lösningsleverantör på det mest kostnadseffektiva sättet möjligt.

Vårt första steg är alltid ett möte där vi tillsammans utforskar och diskuterar era behov. Ibland kan våra insikter leda till nya perspektiv som kanske inte har övervägts tidigare. Genom att förstå era utmaningar och mål kan vi sedan skapa en skräddarsydd plan för att tillgodose era behov på bästa sätt.

Vi är inte bara begränsade till att utveckla nya applikationer; om det redan finns en befintlig lösning som passar era behov perfekt, kommer vi att rekommendera den. Vår övergripande vision är att vara er strategiska partner och erbjuda lösningar som verkligen gör skillnad.

Så låt oss tillsammans definiera ramarna. Kontakta oss idag, och låt oss guida er mot den mest kostnadseffektiva lösningen för era unika behov.

Har du ett projekt du behöver hjälp med?

Vi hjälper dig hela vägen från planering till lansering. Efter lansering hjälper vi självklart till med support och underhåll.